Welkom bij Osteopathie Marieke Schut.


Osteopathie is een manuele behandelwijze. Belangrijk uitgangspunt is dat het lichaam als een eenheid wordt benaderd. Hierdoor kan het zijn dat de oorzaak of oplossing van een klacht niet altijd daar wordt gevonden waar deze wordt ervaren. Als osteopaat ben ik deskundig in de beoordeling van beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam. Verstoorde beweeglijkheid kan worden behandeld ter vermindering van klachten zoals: nekpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn en schouderpijn.


Symbool en richtinggevend voor mijn visie op gezondheid en genezing is de lemniscaat – het wiskundige teken voor oneindigheid, dat wat niet meer in een getal is uit te drukken. Maar het heeft ook een diepere betekenis. Je kunt er zowel dynamiek als rust in zien, harmonie, balans. De oneindige verbinding tussen alles waaruit lichaam en geest bestaat, één geheel. Het is een symbool zonder begin of einde. Het verwijst naar de logica van oorzaak en gevolg. Dat is voor mij de essentie van osteopathie. Niet de symptomen van klachten bestrijden, maar de oorzaak.


Mijn praktijk is gevestigd in Amsterdam (op donderdag) en in Oud-Beijerland (op maandag en dinsdag). Wilt u een afspraak maken, dan kunt u:

bellen: 06 20 96 73 23

mailen naar: marieke.y.schut@gmail.com

 


OSTEOPATHIE

NIET DE SYMPTOMEN VAN KLACHTEN BESTRIJDEN, MAAR DE OORZAAK.

osteopathie marieke schut

Waarom naar de osteopaat?

Osteopathie is een logische keuze bij (combinaties van) fysieke klachten zoals nekpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn en schouderpijn. Het is veilig en effectief, zeker bij chronische of regelmatig terugkerende klachten. Over het algemeen is er sprake van een lage behandelfrequentie en een hoge patiënttevredenheid (SWOO, 2015). Evidence based practice en de medische vakken vormen de basis voor het osteopathisch methodisch handelen en klinisch redeneren. Voor wetenschappelijke onderbouwing en richtlijnen is er de Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (swoo.nl)

Je gezondheid is bij de osteopaat in goede handen

De osteopaat is deskundig in de beoordeling van de beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam. Behandeling richt zich op het verlichten of wegnemen van lichamelijke klachten waardoor je je weer optimaal gezond kunt voelen.


Hands only!
Een osteopaat gebruikt voor de behandeling geen medicijnen of apparatuur. Hij gebruikt alleen zijn handen. Het is een veilige methode met een lage behandelfrequentie. Dit heeft veel tevreden patiënten tot gevolg.


Niet alleen je klacht maar jij als geheel staat centraal
Gezondheid is beweging. Alles in het lichaam heeft beweging nodig om goed te kunnen functioneren. Ik ben getraind om bewegingsverlies te voelen en te bepalen of dit in relatie staat tot je klachten. De klachten en de plek waar je wordt behandeld zitten niet per se op dezelfde plek, in je lichaam staat immers alles met elkaar in verbinding. Ik neem de tijd om goed naar je te luisteren en om je lichaam te onderzoeken. Daarnaast zal je zien dat je veel leert over de achtergronden van je klachten en wat je zelf kunt doen om je gezondheid te verbeteren.


Voor wie?
Osteopathie is een veilige behandelmethode voor tal van fysieke klachten bij baby’s, kinderen, volwassenen, zwangere vrouwen en ouderen. Van lichamelijke ongemakken en pijn tot en met de behandelingen van de gevolgen van stress en burnout, problemen met de motorische ontwikkeling, astma, eczeem en allergieën, dyslexie, spijsverteringsproblemen, zwangerschapsproblemen, te veel om op te noemen. Na intake en onderzoek volstaan meestal 4 tot 7 behandelingen om de problemen op te lossen of langdurig te verlichten. Osteopathie is een complementaire geneeskunde, aanvullend. In voorkomende gevallen werk ik samen met de reguliere geneeskunde en andere specialisten en zal ik niet schromen om cliënten door te verwijzen naar huisarts of specialist.

 


MARIEKE SCHUT

osteopathie-marieke-schut-01

Ik begon mijn carrière als musicus en reisde met verschillende orkesten en ensembles de hele wereld over. In 1999 richtte mevrouw de Jong het instituut voor de Brain Stimulating Method op. Gemotiveerd door de resultaten die haar verstandelijk beperkte nichtje behaalde met de behandeling via de BSMdeJong methode ben ik in 1999 aan die opleiding begonnen. Ik behoorde tot de eerste groep therapeuten die de opleiding hebben afgerond.

Toen ik in september 2013 de mogelijkheid kreeg om de studie osteopathie te gaan volgen aarzelde ik geen moment. De vragen die mij altijd al hebben bezig gehouden blijven onverminderd van kracht: Wat is de oorsprong van klachten en hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan het zelfregulerend vermogen. Hoe kunnen wij bijdragen aan oplossingen in plaats van aan symptoombestrijding te doen?
Iedereen is anders en elke klacht is uniek! Daarom behandel ik elke patiënt als individu.

osteopathie marieke schut in Kenia

Afgestudeerd met onderscheiding aan College Sutherland Amsterdam in februari 2021. Mijn afstudeeropdracht bevatte het opzetten van een terugkerend vrijwillgersproject in Kenia, in gebieden waar medische zorg geen vanzelfsprekendheid is.

Visie op de huidige complementaire geneeskunde.

De complementaire geneeskunde is zoals het woord al zegt een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Voor mij is één van de belangrijkste aanvullingen op de reguliere gezondheidszorg de andere zienswijze en benadering van ziekte, bewegingsbeperkingen, gedrags-en ontwikkelingsproblemen, leerproblemen. De benadering van de klacht, als signaal van een verstoring van de gehele mens, waarbij het lichaam een groot zelfregulerend vermogen bezit, is voor mij een belangrijk uitgangspunt.


De eis om te beschikken over een geaccrediteerde medische en/of psycho-sociale basisopleiding maakt dat de therapeuten werkzaam in de complementaire geneeskunde niet alleen een bredere basiskennis hebben, maar zorgt er ook voor dat zij een stevigere positie in kunnen nemen binnen de integrale geneeswijzen.

 


 

KOSTEN & VERGOEDING

Kosten

Eerste behandeling 60 minuten: €95,00

Vervolgbehandelingen 45 minuten: €70,00

Wij rekenen uw behandeling liefst direct af: contant of per PIN.

Indien u een behandeling wilt afzeggen, kan dit per mail, app of via de voice-mail.


Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, moeten wij helaas in rekening brengen.

Vergoeding door ziektekostenverzekering

De meeste ziektekostenverzekeraars hebben de vergoeding voor osteopathiebehandelingen in een aanvullende verzekering opgenomen. Klik hier voor de link naar het NVO, de beroepsvereniging. Daar vindt u het overzicht van vergoedingen door ziektekostenverzekeringen. Of u een verwijzing van een arts nodig hebt, verschilt per verzekeraar. Meestal is de verwijzing niet nodig, maar kijkt u voor de zekerheid en voor meer informatie op de website van uw verzekeraar. Soms staat osteopathie niet letterlijk in de vergoedingenlijsten genoemd, maar wordt de behandeling toch vergoed. Zo valt osteopathie bij sommige verzekeraars onder ‘alternatieve bewegingsleer’ of ‘oefentherapie’. Neem contact op met uw verzekeraar voor de exacte voorwaarden.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en sta geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).
AGB zorgverlenerscode 90102392, praktijkcode 90061845.
Inschrijvingsnummer bij de KvK: 34348936


Websites met meer informatie over zorgverzekeringen en hun aanvullende pakketten hieronder:
Independer.nl
Zorgwijzer.nl
Zorgverzekeringwijzer.nl
Overstappen.nl